Image
Patsas ja punainen rakennus taustalla

MBA-ohjelmassa opiskelu

MBA-ohjelmassa opiskelu

MBA-opinnot suoritetaan työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa, yleensä klo 9-16, muutoin opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja sähköisessä Moodle-oppimisympäristössä. Lähipäiviä järjestetään pääasiassa Vaasassa ja Helsingissä.

MBA-moduulit pyörivät pääsääntöisesti kahden vuoden syklissä. Koko ohjelman laajuus on 95 op ja sen voi suorittaa n. 2,5 vuodessa.

MBA-moduulit koostuvat asiantuntijaluennoista, analyyseista ja yritystapausten käsittelystä. Opetusmenetelminä hyödynnetään mm. luentoja ja kirjallisuutta, case-opetusta, ryhmätöitä ja -keskusteluja, workshopia sekä oppimispäiväkirjaa.

Luennoitsijan lisäksi osallistujat hyötyvät toistensa näkemyksestä, kokemuksesta ja asiantuntemuksesta. Ryhmäkeskustelut koetaan erittäin hyödyllisiksi ja vertaistuki ryhmäläisten kesken korostuu.