MBA vahvistamaan tulevaisuuden kestäviä hankintoja

Hankintatoimen MBA syventää ymmärrystä siitä, mitä hankinnoissa kannattaa huomioida ja miten. Hankintaosaamiseen ja innovatiivisuuteen liittyy olennaisesti kyky löytää parhaat toimittajat ja kehittää hankintaa yhdessä toimittajien kanssa, siksi opintokokonaisuus on suunnattu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille.

Julkisten hankintojen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että julkinen sektori kykenee tuottamaan laadukkaita palveluita ja tuotteita kansalaisille. Lisäksi julkiset hankinnat ovat tärkeä väline kustannustehokkaan talouspolitiikan ohjauksessa sekä erilaisten yhteiskunnallisten, kuten esimerkiksi sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. Covid-19 -viruksen kaltaiset vaikutukset julkisiin hankintoihin eivät rajoitu ainoastaan kriisin aikaisiin nopeutettuihin elintärkeisiin hankintoihin, kuten suojavarusteisiin. Myös vastuullisuudella on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys. Julkinen sektori voikin hankinnoillaan edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, ja nämä seikat voidaan huomioida hankintaprosessin monessa eri vaiheessa. Lisäksi on tärkeä pohtia, miten digitalisaatio vaikuttaa toimialaan ja miten sitä voidaan kehittää hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Hankintatoimen MBA koostuu yleisopinnoista ja kolmen moduulin erikoistumisopinnoista, joissa perehdytään hankintatoimeen ja toimitusketjujen hallintaan liittyviin muutospaineisiin, arvon tuottamiseen yhteistoiminnallisissa hankintaketjuissa ja liiketoimintasuhteissa sekä julkisten hankintojen erityispiirteisiin.

Koulutusten sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta. Moduulit on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Seuraava hankintatoimen moduuli käynnistyy syksyllä 2021.

Hankintatoimen MBA-ohjelman rakenne

MBA-erikoistumisopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Aloitus
Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi - Johdantomoduuli 6 op Lähiopetus, Monimuoto
Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi - Erityispiirteet I: Hankintaketjut verkostoina 6 op Lähiopetus, Monimuoto
Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi - Erityispiirteet II: Julkiset hankinnat 8 op Lähiopetus, Monimuoto
MBA-yleisopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Aloitus
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Johtajana kasvaminen - JOKA 15 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
MBA-kehittämistyö 15 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2022
Strateginen talousohjaus 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2022
Johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä 15 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2023

Ota yhteyttä!

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta asiantuntijalta

Riikka Perälä
Riikka Perälä
Asiantuntija, markkinointiviestintä

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
  • 029 449 8396
  • Konttori K206