Tulossa! Finanssi- ja vakuutusalan MBA

Työn murros ja tekninen kehitys ovat ravisuttaneet finanssialaa. Finanssisektorilla Suomessa on tapahtunut myös eriytymistä eri finanssitoimijoiden kesken. Isot pankkikeskeiset finanssikonglomeraatit toimivat osuuspankkeja lukuun ottamatta pohjoismaiden tasolla. Näiden rinnalla on pienempiä pankkitoimijoita, jotka ovat siirtymässä kohdistuneempiin strategioihin.

Finanssialaa on kohdannut pääasiassa digitalisaatiosta johtuva voimakas kilpailuympäristön, toimintatapojen ja liiketoimintamallien murros. Muutos on luonut painetta johdon tietotaidon ajantasaistamiseen koulutuksen ja uusien kyvykkyyksien hankinnan kautta.

Liiketoiminnan omaleimaisuus, viranomaisvalvonta, kuluttajien finanssilukutaitovaatimukset, tietointensiivisyys ja toimialan murrosteisuus ovat asioita, jotka luovat tarpeen alan ominaispiirteet huomioivaan koulutukseen.

Finanssi- ja vakuutusalan opintokokonaisuus koostuu kolmesta eri moduulista: Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla (10 op), Pankki- ja vakuutustoiminnan johtaminen (10 op) ja Riskienhallinta, talousohjaus ja finanssialan sääntely (10 op).

Sisältyvät koulutukset
MBA-yleisopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Aloitus
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Johtajana kasvaminen - JOKA 15 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
MBA-kehittämistyö 15 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2022
Strateginen talousohjaus 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2022
Johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä 15 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2023
MBA-erikoistumisopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Aloitus
Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla  10 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2022
Pankki- ja vakuutustoiminnan johtaminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2022
Riskienhallinta, talousohjaus ja finanssialan sääntely 10 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2023

Ota yhteyttä

Mikael Hallbäck
Mikael Hallbäck
Kehittämispäällikkö

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
  • 029 449 8289
  • Konttori K207