Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen

Moduulin tavoitteena on antaa ymmärrys ja työkalut asiakasarvon rakentamiseen, arvolupauksen määrittämiseen ja asiakasarvon mittaamiseen. Vain ymmärtämällä asiakkaiden näkemys yrityksen tuottamasta arvosta, voidaan ymmärtää asiakasarvon rooli asiakaskokemuksen synnyssä. Yrityksen ja organisaation tarkoituksena on onnistua luomaan asiakkailleen merkityksellistä ja kilpailijoista erottuvaa arvoa. Tästä syntyy yrityksen kilpailuetu. Moduulissa keskitytään määrittelemään asiakasarvoon perustuvaa kilpailuetua, annetaan työkalut ja mittarit asiakasarvon mittaamiseen ja määritellään konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseen, seurantaan ja johdonmukaiseen kehittämiseen.

Koulutuksen hinta on 3500 € + alv 24%. Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman yleisopintoihin. Opinnot järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2022. Tarkempaa tietoa tulossa!

Ota yhteyttä!

Kysy lisää moduulista vastaavalta koulutuspäälliköltä:

Maijastiina Jokitalo
Maijastiina Jokitalo
Koulutuspäällikkö

Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

  • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
  • 029 449 8199
  • Konttori K203