Sanomalehtiyliopisto

Sanomalehtiyliopisto kansan sivistäjänä

Sanomalehtiyliopisto on lajissaan ainutlaatuinen ja ennakkoluuloton opiskelumuoto, joka on käytössä ainoastaan Vaasassa. Avoimen yliopiston yhteistyökumppaneina ovat sanomalehti Pohjalainen ja yliopiston yksiköt. Vuosittain jonkin akateemisen yksikön professorit ja tutkijat tuottavat sanomalehtiyliopiston opinnot artikkelisarjan muodossa. Opintojen suorittaminen tapahtuu avoimessa yliopistossa, mutta opinnot tuodaan tarjolle sanomalehden välityksellä.

Sanomalehdessä julkaistut artikkelit korvaavat osittain tai kokonaan yliopistolla pidetyt luennot. Opiskeluun voi lisäksi liittyä lähiopetustunteja tai seminaari. Opintojaksoon liittyy myös aina oppiaineen määräämää oheiskirjallisuutta. Oppiminen osoitetaan tentin tai muun suorituksen avulla. Tentin tai opintosuorituksen tarkastavat yksikön opettajat. Joitakin sanomalehtiyliopiston opintojaksoja on mahdollista suorittaa myöhemminkin verkkoaineistokursseina, jotka suoritetaan itsenäisesti opiskellen.

Ajatus sanomalehtiyliopistosta sai alkunsa jo vuonna 1992 ja ideana oli palauttaa sanomalehti perustehtäväänsä kansan sivistäjäksi. Artikkeleita on saatavilla julkaisuina, joita voi ostaa Avoimen yliopiston opiskelijapalvelusta. Sanomalehtiyliopistossa on julkaistu artikkelisarja mm. johtajuuden, julkisjohtamisen, matematiikan, aluetieteen ja tuotantotalouden aloilta. Suurin osa artikkelisarjoista on myös lainattavissa Vaasan tiedekirjasto Tritoniasta. Artikkelisarjat ovat osa itsenäisesti suoritettavien opintojaksojen kirjallisuutta.