Anna-Maija Lantto

Tutkijatohtori

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Laskentatoimi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8145
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Tervahovi D317
Vastaanottoajat:
Keskiviikko klo 13-14

Opetus

LASK3037 International Financial Reporting 8 op

LASK3040 Corporate Social Responsibility 8 op

LASK1013 Johdatus laskentatoimeen (Osa-alue: Laskentatoimen asiantuntijan roolit)

LASK3075 Tilinpäätös- ja vastuuraportointi käytännössä

Pro gradu -tutkielman ja kandidaatintutkielman ohjaus

 

Tutkimus

ResearchGate

ACA-tutkimusryhmä

 

Tieteelliset artikkelit

Lantto, A-M (2020). Obtaining entity-specific information and dealing with uncertainty: Financial accountants' response to their changing work of financial reporting and the role of boundary objects. Critical Perspectives on Accounting, Article in Press.

Lantto, A-M (2014). Business Involvement in Accounting: A Case Study of International Financial Reporting Standards adoption and the Work of Accountants. European Accounting Review, Vol. 23, Issue 2, pp. 335-356.

Jarva, H and Lantto, A-M (2012). Information Content of IFRS versus Domestic Accounting Standards: Evidence from Finland. The Finnish Journal of Business Economics, Issue 2, pp. 141-177.

Lantto, A-M and Sahlström, P (2009). Impact of International Financial Standard adoption on key financial ratios. Accounting and Finance, Vol. 49, Issue 2, pp. 341-361.

Väitöskirja

International Financial Reporting Standards adoption in a continental European context: perspectives of preparers. Acta Universitatis Ouluensis, G Oeconomica 64, University of Oulu, 2014.

Kirjat

Kallunki, J-P, Lantto, A-M, Sahlström, P (2008). Tilinpäätösanalyysi IFRS-maailmassa (Talentum, 2008).