Jorma Larimo

Professori, kansainvälinen markkinointi

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Kansainvälinen liiketoiminta
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8464
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Tervahovi B313


  Tausta

  Olen työskennellyt Vaasan yliopistossa jo pitkään eri tehtävissä. Vuonna 2001 minut valittiin kansainvälisen markkinoinnin professoriksi. Sen jälkeen olen työskennellyt muutamia vuosia markkinoinnin yksikön johtajana ja vuodesta 2012 kauppatieteiden tiedekunnan varadekaanina ja vuodesta 2017 dekaanina. Toimin vuoden 2018 alusta heinäkuun 2020 loppuun Markkinoinnin ja viestinnän yksikön varadekaanina. Lisäksi olen toiminut useita vuosia Vaasan yliopiston tutkijakoulun hallituksessa ja liiketalouden tohtoriohjelman johtajana.

  1990-luvun lopusta lähtien olen toiminut valtakunnallisen tutkijakoulun FIGSIB: n ja myöhemmin FIGSIB-tohtoriohjelman päävastuuhenkilönä. Lisäksi olen edustanut Vaasan yliopistoa ja FIGSIB tohtoriohjelmaa Katajan hallituksessa useita vuosia. Vuosina 2010 ja 2015 minulla oli myös osa-aikainen professuuri Tarton yliopistossa, Virossa. Olen osallistunut EIBA: n, AIB: n ja AIB UKI: n vuosikokouksiin säännöllisesti esittäen tutkimusta, toimien arvioijana, keskustelijana ja istunnon puheenjohtajana. Vuodesta 2014 lähtien olen EIBA:n fellows-jäsen.

  Opetus

  Vuosien mittaan olen luennoinut useista eri aiheista. Vastikään opetin ja ohjasin opinnäytetöitä EPAS: n akkreditoidussa kansainvälisen liiketoiminnan maisterin tutkinto-ohjelmassa sekä koordinoin Itä-Länsi-liiketoimintaohjelmaa. Lisäksi olen opettanut ja koordinoinut useita tohtorikursseja Vaasan yliopistossa ja liittynyt valtakunnallisen FIGSIB-tohtoriohjelman järjestämiin kursseihin. Olen ollut myös EIASM-KATAJA EDEN -kulttuurien välisen tutkimuksen seminaarien pääkoordinaattori viisi kertaa vuodesta 2011 lähtien.

  Tutkimus

  Olen kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinointistrategioiden tutkimusryhmän johtaja. Tärkeimmät tutkimuskohteeni keskittyvät ulkomaisten suorien sijoitusten, IJV: n ja ulkomaisten yritysostojen suunnitteluun, hallintaan ja suoritukseen liittyviin näkökohtiin sekä suorien ulkomaisten sijoitusten myynteihin. Muita kiinnostavia alueita ovat mm. pk-yritysten vienti ja kansainvälistyminen sekä markkinointi- ja markkinoille tulon strategiat CCE-maissa ja Aasian maissa.

  Tutkimustulokset on julkaistu mm. julkaisuissa JIBS, JWB, IBR, MIR, JAMS, JIM, APJM, BJM ja JGM sekä useissa muokatuissa kirjoissa. Katso kaikki julkaisuni Google Scholarissa ja profiilini Research Gatessa. Vapaan pääsyn artikkeli "Institutional distance and knowledge acquisition in international buyer-supplier relationships: The moderating role of trust" (kirjoittanut Mia Hsiao-Wen Ho, Pervez Ghauri ja Jorma Larimo) julkaistiin Asia Pacific Journal of Management lehdessä 35: 427-447 ja valittiin Mike Peng Best Paper Award -palkinnon saajaksi. Kaksi muuta artikkelia, jotka julkaistiin Baltic Journal of Managementissa vuosina 2016 ja 2019, ovat saaneet Emerald Literati -palkinnot.

  Jotkut viimeisimmät yhdessä muokatut kirjat ovat:

   Viimeisin iso tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama "Kansainväliset myynti- ja siirtopäätökset: vaikutukset yrityksen arvoon" syyskuusta 2018 elokuuhun 2021. Hankkeeseen liittyvä paneeli järjestettiin AIB: n vuosikokouksessa Kööpenhaminassa kesäkuussa 2019. Lisäksi projektissa ja aihealueessa on käynnissä kolme väitöskirjaa, useita artikkeleita ja yksi tutkimuskäsikirja.

    

   Muuta

   Olen ohjannut tähän mennessä 22 väitöskirjaa Suomessa ja yhtä Virossa. Vuonna 2020 olen kuuden tohtorikoulutettavan pääohjaaja, joista kolmen odotetaan puolustavansa vuonna 2021 ja loput vuosina 2022-2023. Olen toiminut väitöskirjojen vastaväittäjänä tai arvioijana viidessä suomalaisessa yliopistossa sekä Viron, Tanskan, Alankomaiden, Skotlannin ja Australian yliopistoissa. Järjestin 90-luvun puolivälissä ensimmäisen Vaasa IB -työpajan. Vuosien mittaan tapahtuma on laajentunut yhdistelemään kolmen päivän konferenssia ja tohtorikoulutusta, johon osallistuu yli 100 osallistujaa. Seuraava - VAASA IB: n 16. KONFERENSSI - JÄRJESTETÄÄN 16.-18.8.2021.

   Olen toimituskunnan jäsen International Business Review-, Management International Review-, European Journal of International Management- ja Baltic Journal of Management -lehdissä. Olen toiminut tapauskohtaisena arvioijana noin kymmenessä muussa lehdessä. Vuosina 2000-2009 olin Suomen edustaja EIBA: n hallituksessa.

   Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

   » Tutkimustietokanta SoleCRIS