Krista Rahunen

Suunnitteluinsinööri
Krista Rahunen opiskeli Vaasan yliopistossa automaatiotekniikkaa. Nyt hän työskentelee Wärtsilässä suunnitteluinsinöörinä erilaisten ohjelmistojen ja moottoreiden parissa.
Krista Rahunen

Mitä opiskelit Vaasan yliopistossa? 

Opiskelin automaatiotekniikkaa. Vaasan yliopistossa minua kiinnosti erityisesti se, että automaatiotekniikka kuului energia- ja informaatiotekniikan ohjelmaan, jossa opinnot sisälsivät älykästä automaatiota. Tulin jatko-opiskelemaan Vaasan yliopistoon suoritettuaan ensin Oulussa hyvinvointitekniikan kandidaatintutkielman, josta ehdin valmistua vielä terveystieteiden maisteriksi samanaikaisesti Vaasassa opiskellessani.

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Opiskelun tahti oli paljon kiinni omasta opiskelumotivaatiosta ja opintojen suorittaminen hyvin joustavaa ja itsenäistä, mikä mahdollisti tutkinnon koostamisen omannäköiseksi. Opiskeluajoilta hyödylliseksi olen kokenut erityisesti monipuoliset harjoitustyöt, niin yksilö- kuin ryhmätyötkin.

Vaasassa pystyin hyödyntämään aiemmassa koulutuksessani opittuja taitoja, sillä automaatiotekniikan professorini oli kiinnostunut lääketieteellisestä automaatiosta, mikä sopi opiskelutaustani vuoksi oikein hyvin. Sen lisäksi sain automaatiotekniikasta entistä laajemmat valmiudet teollisuuden parissa työskentelyyn.

Työurasi: mitä teet tällä hetkellä? Työnkuvasi, nimikkeesi ja työpaikkasi 

Tällä hetkellä työskentelen suunnitteluinsinöörinä ohjelmistojen ja moottoreiden parissa Wärtsilässä.

Millaista työsi on?

Työhön kuuluvat monipuoliset asiakasprojektit, joihin suunnittelen ja luon moottoreiden automaatiojärjestelmiä. Sen lisäksi toimin asiantuntijatukena moottorien kokoonpanossa ja käyttöönotossa. Lisämaustetta työhön tuo Wärtsilän kansainvälinen ympäristö.

Mikä työssäsi on parasta?

Parasta työssäni on se, että pääsen haastamaan itseäni koko ajan. Vaikka olenkin automaatio-osaaja, moottorit ovat minulle vielä kohtuullisen uusi osa-alue, sillä aloitin työssäni viime syksynä. En kuitenkaan koe sen olevan esteenä, sillä osaamisen kehittyessä avautuu aina uusia mahdollisuuksia. Nautin siitä, että saan oppia uutta, sillä pidän erittäin paljon ongelmanratkaisusta. Työssäni pääsen jatkuvasti kehittymään sopivasti haastavien työtehtävien kautta.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa? 

Oivalsin yliopistossa, että elämässä kannattaa olla utelias ja rohkeasti haastaa itseään. Vaikka joskus asiat voivat tuntua vaikeilta, niin hetken päästä sitä jo huomaakin osaavansa. Vastoinkäymisiä ei kannata pelätä, sillä kokemus tuo varmuutta.

Krista Rahunen

Opinnot: DI Vaasan yliopistosta 2017, pääaineena automaatiotekniikka
Työ: Suunnitteluinsinööri, Wärtsilä Finland Oy