Guidelines and Regulations Concerning Studying and Degrees

This page contains the regulations, instructions and recommendations of the University of Vaasa, as well as links to national legislation, guidelines and recommendations.

Regulations of the University of Vaasa

Instructions and recommendations of the University of Vaasa

National legislation, guidelines and recommendations

Hallintotieteiden opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet

Kauppatieteiden opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä tekniikan opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet

Voimassa olevat määräykset

 Aikaisemmat määräykset

Asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista (17.2.1995) ja siihen tehty lisäys (5.9.2002)

TKK-yhteistyössä opiskelevia (ennen 1.8.2003 aloittaneita) TKK:lta valmistuvia opiskelijoita koskevia erityismääräyksiä:

Viestintätieteiden ja kielten opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet

Was this helpful?