Ari Salminen

Professor Emeritus

School of Management, Public Management
firstname.lastname@uwasa.fi
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Ankkuri 3.floor
Office Hours:
as agreed

Tel +358 44 23 88 055

Dr. Ari Salminen is professor emeritus in Public Management at Vaasa University. His central research areas are comparative administration, public management theories and public ethics.

His work has appeared in international journals of public administration and management (International Review of Administrative Sciences, International Journal of Public Administration, Journal of European Social Policy, Halduskultuur/Administrative Culture, International Journal of Public Sector Management, and Public Integrity)

Publications 2008-2013

Ari Salminen (2008). Evaluating the New Governance on the Welfare State in Finland. In International Journal of Public Administration (IJPA). Vol 31 No 10-11, August-September, 1242-1258.

Ari Salminen & Rinna Ikola-Norrbacka (2009) Trust and Integrity Violations in Finnish  Public Administration: The Views of Citizens. Administrative Culture/Halduskultuur 10: 1, 74–93.

Ari Salminen & Rinna Ikola-Norrbacka (2010). Trust, Good Governance and Unethical Actions in Finnihs Public Administration.  In International Journal of Public Sector Management. Vol 23, No 7, 647-668.

Ari Salminen & Rinna Ikola-Norrbacka (2010). Trust, Good Governance and Unethical Actions in Finnish Public Administration.  In International Journal of Public Sector Management (IJPSM) 2010. Vol 23, No 7, 647-668.

Ari Salminen: Julkisen johtamisen etiikka (2010). Vaasan yliopiston julkaisuja.  Opetusjulkaisuja 60. Vaasa 2010. VII + 49 sivua. (3rd edition)

Ari Salminen (2011): "Performance Management". International Encyplopedia of Political Science. Ed. B. Badie, D. Berg-Schlosser and L. Morlino. Thousand Oaks CA: SAGE 2011. Reference on Line1855-1858 .

Ari Salminen, Olli-Pekka Viinamäki & Johanna Jokisuu (2011). Agencification in Nordic Countries: Finland. In Government Agencies. Practices and Lessons from 30 Countries. Ed. by Koen Verhoest et al. Cost European Cooperation in Science and Technology. Plagrave Mac Millan , pages .223-233

Morten Balle Hansen, Per Laegreid, Jon Pierre & Ari Salminen (2011): Comparing Agencification in Nordic Countries. In Government Agencies. Practices and Lessons from 30 Countries. Ed. by Koen Verhoest et al. Cost European Cooperation in Science and Technology. Plagrave Mac Millan, pages 259-265.

Ari Salminen: Hallintotiede. Organisaatioiden hallinnolliset perusteet. Hallinnon kehittämiskeskus. Painatuskeskus/Edita. Helsinki 1995. 251 s. (11th edition)

Ari Salminen: Julkisen toiminnan johtaminen. Hallintotieteen perusteet. Edita Publishing Oy. Helsinki 2004, 147 s. (3rd edition)

Ari Salminen and Kirsi Lehto. (2012). "Accountable to Whom? Exploring the Challenge of Multiple Accountabilities in Finnish Public Administration." Halduskultuur / Administrative Culture 13 (2), 66-81.

Ari Salminen, Kirsi Lähdesmäki & Rinna Ikola-Norrbacka (2012). Decent citizenship, justice and trust as cornerstones of legitimation: tensions between generations in Finland. In International Review of Administrative Sciences (IRAS). Vol 78 issue 3 September, 527-553.

Ari Salminen and Venla Mäntysalo (2013). Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli –verkostot Suomessa. Vaasan yliopiston selvityksiä ja raportteja 182.

Ari Salminen & Venla Mäntysalo (2013).  Exploring the Public Service Ethos: Ethical Profiles of Regional and Local Managers in Finnish Public Administration. Public Integrity (PI) Spring Vol 15 ( 2), 163-181.