Riskienhallinnan ja turvallisuuden MBA

Työkaluja riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämiseen

Riskienhallinnan ja turvallisuuden MBA koostuu yleisopinnoista ja kahden moduulin erikoistumisopinnoista, joissa toisessa keskitytään riskienhallintaprosessin menetelmiin ja toisessa lakisääteisiin velvoitteisiin sekä eri standardien vaatimustenmukaisuuteen.

Ohjelma tarjoaa tuoreinta tietoa ja konkreettisia työkaluja riskienhallinnan sekä turvallisuuden kehittämiseen sekä tuo kokonaisvaltaisen riskienhallinnan osaksi koko liiketoimintaa. Ohjelma kehittää organisaation johtamiskykyä ja päätöksentekoa tarjoamalla opiskelijalle ajantasaisen, oikean ja riittävän kattavan käsityksen riskeistä sekä selkeästi määritellyt riskienhallinnan vastuut ja seurantajärjestelmän. Riskienhallinta ja turvallisuus koskettaa jokaista työntekijää, koska se on osa jokaisen arkipäiväistä työtä.

Ohjelma on tarkoitettu riskienhallinnan, turvallisuuden, laadunhallinnan ja ympäristöhallinnan parissa työskenteleville henkilöille yksityisellä sekä julkisella sektorilla.

Seuraava Riskienhallinnan ja turvallisuuden moduuli käynnistyy syksyllä 2021. Koulutus on monimuotoista opiskelua ja oppiminen tapahtuu ryhmissä. Moduulit on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä erillisinä moduuleina.

MBA-yleisopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Aloitus
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Johtajana kasvaminen - JOKA 15 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
MBA-kehittämistyö 15 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen 10 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2022
Strateginen talousohjaus 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2022
Johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä 15 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2023
MBA-erikoistumisopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Aloitus
Riskienhallintaprosessi liiketoimintaympäristössä ja menetelmät 10 op Lähiopetus, Monimuoto Syksy 2021
Riskienhallinnan kehittäminen osana lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimustenmukaisuutta 10 op Lähiopetus, Monimuoto Kevät 2022

Ota yhteyttä!

Kysy lisää koulutuksesta vastaavalta asiantuntijalta:

Riikka Perälä
Riikka Perälä
Asiantuntija, markkinointiviestintä

Levón Institute, Management and Organizational Development

  • firstname.lastname@uwasa.fi (normalise scandinavian characters)
  • +358 29 449 8396
  • Konttori K206